فرم استخدام

نام و نام خانوادگی را به طور کامل و صحیح وارد نمائید

کد ملی خود را بدون خط تیره وارد نمائید

شماره موبایل را به طور دقیق و صحیح وارد نمائید

تلفن ثابت حود را وارد نمائید

آخرین مدک تحصیلی خود را به طور دقیق وارد نمائید (کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد)

آدرس محل سکونت خود را به طور کامل و دقیق وارد نمائید ( به طور مثال: قائم شهر - خیابان بابل ... )

مهارت های خود را به طور کامل و دقیق ذکر نمائید