جدید ترین محصولات نمایش بیشتر
دستگاه ۱۶ کانال XVR-5MP مدل VP-HD1603-T-E مارک Videopark
دستگاه ۱۶ کانال XVR-5MP مدل VP-HD1603-T-E مارک Videopark
4,110,000 تومان
دوربین ۲ مگاپیکسل ۴ کاره مدل HXS-230 مارک RDS
دوربین ۲ مگاپیکسل ۴ کاره مدل HXS-230 مارک RDS
4,700,000 تومان
دستگاه ۸ کانال XVR-5MP مدل VP-HD0803-TE مارک Videopark
دستگاه ۸ کانال XVR-5MP مدل VP-HD0803-TE مارک Videopark
2,160,000 تومان
دستگاه ۴ کانال XVR-5MP مدل VP-HD0403-TE مارک Videopark
دستگاه ۴ کانال XVR-5MP مدل VP-HD0403-TE مارک Videopark
1,260,000 تومان
دستگاه ۱۶ کانال XVR-4MP مدل VP-HD1602-T مارک Videopark
دستگاه ۱۶ کانال XVR-4MP مدل VP-HD1602-T مارک Videopark
2,887,000 تومان
%3 دستگاه ۸ کانال XVR-4MP مدل VP-802-T مارک Videopark
دستگاه ۸ کانال XVR-4MP مدل VP-802-T مارک Videopark
1,435,000 1,395,000 تومان
دوربین IP استوک ۱٫۳ مگاپیکسل مدل MV-D3345 مارک Mega vision
دوربین IP استوک ۱٫۳ مگاپیکسل مدل MV-D3345 مارک Mega vision
550,000 تومان
دوربین IP استوک ۱٫۳ مگاپیکسل مدل MV-IP2345 مارک Mega vision
دوربین IP استوک ۱٫۳ مگاپیکسل مدل MV-IP2345 مارک Mega vision
550,000 تومان
%8 دستگاه ۸ کانال XVR-1080P مدل AX-6608MH مارک AXTON
دستگاه ۸ کانال XVR-1080P مدل AX-6608MH مارک AXTON
1,200,000 1,100,000 تومان
کابل ترکیبی RG59 برق از بغل ۳۰۵ متری مارک Pino
کابل ترکیبی RG59 برق از بغل ۳۰۵ متری مارک Pino
762,500 تومان
دوربین و دستگاه های RDS نمایش بیشتر
دوربین ۲ مگاپیکسل ۴ کاره مدل HXS-230 مارک RDS
دوربین ۲ مگاپیکسل ۴ کاره مدل HXS-230 مارک RDS
4,700,000 تومان
پکیج شماره ۱ دستگاه ۴ کانال XVR و دو دوربین RDS
پکیج شماره ۱ دستگاه ۴ کانال XVR و دو دوربین RDS
1,351,000 تومان
%4 دوربین ۲٫۱ مگاپیکسل ۴ کاره مدل HXN220 مارک RDS
دوربین ۲٫۱ مگاپیکسل ۴ کاره مدل HXN220 مارک RDS
338,000 324,000 تومان
%5 دستگاه ۱۶ کانال XVR-1080N مدل XVR-1616N مارک RDS
دستگاه ۱۶ کانال XVR-1080N مدل XVR-1616N مارک RDS
1,340,000 1,273,000 تومان
%5 دستگاه ۸ کانال XVR-1080N مدل XVR-4008N مارک RDS
دستگاه ۸ کانال XVR-1080N مدل XVR-4008N مارک RDS
880,000 836,000 تومان
دستگاه ۴ کانال XVR-1080N مدل XVR-4004N مارک RDS
دستگاه ۴ کانال XVR-1080N مدل XVR-4004N مارک RDS
675,000 تومان
%4 دوربین دام ۲٫۱ مگاپیکسل ۴ کاره مدل HXD220 مارک RDS
دوربین دام ۲٫۱ مگاپیکسل ۴ کاره مدل HXD220 مارک RDS
253,000 242,000 تومان
%3 دوربین ۲٫۴ مگاپیکسل ۴ کاره مدل HX558M مارک RDS
دوربین ۲٫۴ مگاپیکسل ۴ کاره مدل HX558M مارک RDS
1,450,000 1,406,000 تومان
%3 دوربین ۲٫۴ مگاپیکسل ۴ کاره مدل HX6240S مارک RDS
دوربین ۲٫۴ مگاپیکسل ۴ کاره مدل HX6240S مارک RDS
1,027,000 996,000 تومان
%12 دوربین ۴ مگاپیکسل ۴ کاره مدل HXJ420 مارک RDS
دوربین ۴ مگاپیکسل ۴ کاره مدل HXJ420 مارک RDS
1,100,000 970,000 تومان
دوربین و دستگاه های Videopark نمایش بیشتر
دستگاه ۱۶ کانال XVR-5MP مدل VP-HD1603-T-E مارک Videopark
دستگاه ۱۶ کانال XVR-5MP مدل VP-HD1603-T-E مارک Videopark
4,110,000 تومان
دستگاه ۸ کانال XVR-5MP مدل VP-HD0803-TE مارک Videopark
دستگاه ۸ کانال XVR-5MP مدل VP-HD0803-TE مارک Videopark
2,160,000 تومان
دستگاه ۴ کانال XVR-5MP مدل VP-HD0403-TE مارک Videopark
دستگاه ۴ کانال XVR-5MP مدل VP-HD0403-TE مارک Videopark
1,260,000 تومان
دستگاه ۱۶ کانال XVR-4MP مدل VP-HD1602-T مارک Videopark
دستگاه ۱۶ کانال XVR-4MP مدل VP-HD1602-T مارک Videopark
2,887,000 تومان
%3 دستگاه ۸ کانال XVR-4MP مدل VP-802-T مارک Videopark
دستگاه ۸ کانال XVR-4MP مدل VP-802-T مارک Videopark
1,435,000 1,395,000 تومان
%5 دستگاه ۴ کانال XVR-4MP مدل VP-HD0402-T-M مارک Videopark
دستگاه ۴ کانال XVR-4MP مدل VP-HD0402-T-M مارک Videopark
1,010,000 959,000 تومان
%12 دستگاه ۱۶ کانال XVR-1080P Lite مدل VP-HD1600 مارک Videopark
دستگاه ۱۶ کانال XVR-1080P Lite مدل VP-HD1600 مارک Videopark
2,250,000 1,987,000 تومان
%10 دستگاه ۸ کانال XVR-1080P مدل VP-HD0800-M مارک Videopark
دستگاه ۸ کانال XVR-1080P مدل VP-HD0800-M مارک Videopark
1,100,000 994,000 تومان
%5 دستگاه ۴ کانال  XVR-1080P Lite مدل VP-HD0400-T-M مارک Videopark
دستگاه ۴ کانال XVR-1080P Lite مدل VP-HD0400-T-M مارک Videopark
810,000 772,000 تومان
دوربین و دستگاه های Vertina نمایش بیشتر
دستگاه ۴ کانال NVR مدل VNR-405 مارک Vertina
دستگاه ۴ کانال NVR مدل VNR-405 مارک Vertina
1,290,000 تومان
دستگاه ۱۶ کانال Turbo HD-5MP مدل VDR-1605 FPlus مارک Vertina
دستگاه ۱۶ کانال Turbo HD-5MP مدل VDR-1605 FPlus مارک Vertina
5,350,000 تومان
دوربین ۵ مگاپیکسل Turbo HD مدل VHC-5570 مارک Vertina
دوربین ۵ مگاپیکسل Turbo HD مدل VHC-5570 مارک Vertina
1,290,000 تومان
دوربین ۱۶ مگاپیکسل تحت شبکه IP مدل VNC-6280 مارک Vertina
دوربین ۱۶ مگاپیکسل تحت شبکه IP مدل VNC-6280 مارک Vertina
تماس بگیرید
دوربین ۸ مگاپیکسل تحت شبکه IP مدل VNC-5880 مارک Vertina
دوربین ۸ مگاپیکسل تحت شبکه IP مدل VNC-5880 مارک Vertina
تماس بگیرید
دوربین ۲ مگاپیکسل تحت شبکه IP مدل VNC-4285N مارک Vertina
دوربین ۲ مگاپیکسل تحت شبکه IP مدل VNC-4285N مارک Vertina
تماس بگیرید
دوربین ۲ مگاپیکسل تحت شبکه IP مدل VNC-2281N مارک Vertina
دوربین ۲ مگاپیکسل تحت شبکه IP مدل VNC-2281N مارک Vertina
تماس بگیرید
دوربین ۲ مگاپیکسل تحت شبکه IP مدل VNC-2280N مارک Vertina
دوربین ۲ مگاپیکسل تحت شبکه IP مدل VNC-2280N مارک Vertina
تماس بگیرید
دوربین ۲ مگاپیکسل تحت شبکه IP مدل VNC-5230 مارک Vertina
دوربین ۲ مگاپیکسل تحت شبکه IP مدل VNC-5230 مارک Vertina
تماس بگیرید
دوربین ۲ مگاپیکسل تحت شبکه IP مدل VNC-6226S مارک Vertina
دوربین ۲ مگاپیکسل تحت شبکه IP مدل VNC-6226S مارک Vertina
تماس بگیرید
برندهای ویژه