محصولات جدید نمایش بیشتر
جک درب ۵۰۰ کیلویی مدل Nima مارک ITE
جک درب ۵۰۰ کیلویی مدل Nima مارک ITE
3,150,000 تومان
جک درب ۳۵۰ کیلویی مدل Arian مارک ITE
جک درب ۳۵۰ کیلویی مدل Arian مارک ITE
2,950,000 تومان
دوربین ۲٫۱ مگاپیکسل ۴ کاره مدل HXH221 مارک RDS
دوربین ۲٫۱ مگاپیکسل ۴ کاره مدل HXH221 مارک RDS
334,000 تومان
%10 دوربین ۲ مگاپیکسل ۴ کاره مدل HXR220-RJ4 مارک RDS
دوربین ۲ مگاپیکسل ۴ کاره مدل HXR220-RJ4 مارک RDS
330,000 297,000 تومان
دوربین ۲٫۱ مگاپیکسل ۴ کاره مدل HXT221 مارک RDS
دوربین ۲٫۱ مگاپیکسل ۴ کاره مدل HXT221 مارک RDS
241,000 تومان
دوربین ۲٫۱ مگاپیکسل ۴ کاره مدل HXR221 مارک RDS
دوربین ۲٫۱ مگاپیکسل ۴ کاره مدل HXR221 مارک RDS
241,000 تومان
دوربین ۲٫۱ مگاپیکسل ۴ کاره مدل HXD221 مارک RDS
دوربین ۲٫۱ مگاپیکسل ۴ کاره مدل HXD221 مارک RDS
199,000 تومان
دوربین ۵ مگاپیکسل Turbo HD مدل VHC-5570 مارک Vertina
دوربین ۵ مگاپیکسل Turbo HD مدل VHC-5570 مارک Vertina
1,290,000 تومان
دوربین ۱۶ مگاپیکسل تحت شبکه IP مدل VNC-6280 مارک Vertina
دوربین ۱۶ مگاپیکسل تحت شبکه IP مدل VNC-6280 مارک Vertina
تماس بگیرید
دوربین ۸ مگاپیکسل تحت شبکه IP مدل VNC-5880 مارک Vertina
دوربین ۸ مگاپیکسل تحت شبکه IP مدل VNC-5880 مارک Vertina
تماس بگیرید
دوربین های Turbo HD Vertina نمایش بیشتر
دوربین ۵ مگاپیکسل Turbo HD مدل VHC-5570 مارک Vertina
دوربین ۵ مگاپیکسل Turbo HD مدل VHC-5570 مارک Vertina
1,290,000 تومان
دوربین ۳۶۰ درجه ۵ مگاپیکسل Turbo HD مدل VHC-5540 مارک Vertina
دوربین ۳۶۰ درجه ۵ مگاپیکسل Turbo HD مدل VHC-5540 مارک Vertina
2,500,000 تومان
دوربین دام ۵ مگاپیکسل Turbo HD مدل VHC-5570 مارک Vertina
دوربین دام ۵ مگاپیکسل Turbo HD مدل VHC-5570 مارک Vertina
1,290,000 تومان
دوربین بالت ۵ مگاپیکسل Turbo HD مدل VHC-5530 مارک Vertina
دوربین بالت ۵ مگاپیکسل Turbo HD مدل VHC-5530 مارک Vertina
1,290,000 تومان
دوربین بالت ۵ مگاپیکسل Turbo HD مدل VHC-5522 مارک Vertina
دوربین بالت ۵ مگاپیکسل Turbo HD مدل VHC-5522 مارک Vertina
890,000 تومان
دوربین بالت ۵ مگاپیکسل Turbo HD مدل VHC-5521 مارک Vertina
دوربین بالت ۵ مگاپیکسل Turbo HD مدل VHC-5521 مارک Vertina
790,000 تومان
دوربین دام ۵ مگاپیکسل Turbo HD مدل VHC-5561 مارک Vertina
دوربین دام ۵ مگاپیکسل Turbo HD مدل VHC-5561 مارک Vertina
770,000 تومان
دوربین دام ۵ مگاپیکسل Turbo HD مدل VHC-5560 مارک Vertina
دوربین دام ۵ مگاپیکسل Turbo HD مدل VHC-5560 مارک Vertina
650,000 تومان
دوربین بالت ۵ مگاپیکسل Turbo HD مدل VHC-5520 مارک Vertina
دوربین بالت ۵ مگاپیکسل Turbo HD مدل VHC-5520 مارک Vertina
650,000 تومان
دوربین دام ۳ مگاپیکسل Turbo HD مدل VHC-6370 مارک Vertina
دوربین دام ۳ مگاپیکسل Turbo HD مدل VHC-6370 مارک Vertina
1,650,000 تومان
دستگاه Turbo HD Vertina نمایش بیشتر
دستگاه ۳۲ کانال XVR-1080P مدل VDR-3202P4 مارک Vertina
دستگاه ۳۲ کانال XVR-1080P مدل VDR-3202P4 مارک Vertina
14,000,000 تومان
دستگاه ۱۶ کانال XVR-3MP مدل VDR-1605 Plus مارک Vertina
دستگاه ۱۶ کانال XVR-3MP مدل VDR-1605 Plus مارک Vertina
4,300,000 تومان
دستگاه ۱۶ کانال XVR-3MP مدل VDR-1602A Plus مارک Vertina
دستگاه ۱۶ کانال XVR-3MP مدل VDR-1602A Plus مارک Vertina
3,750,000 تومان
دستگاه ۱۶ کانال XVR-1080N مدل VDR-1601 L مارک Vertina
دستگاه ۱۶ کانال XVR-1080N مدل VDR-1601 L مارک Vertina
2,200,000 تومان
دستگاه ۸ کانال XVR-5MP مدل VDR-805 FPlus مارک Vertina
دستگاه ۸ کانال XVR-5MP مدل VDR-805 FPlus مارک Vertina
2,900,000 تومان
دستگاه ۸ کانال XVR-3MP مدل VDR-802A Plus مارک Vertina
دستگاه ۸ کانال XVR-3MP مدل VDR-802A Plus مارک Vertina
2,100,000 تومان
دستگاه ۸ کانال XVR-3MP مدل VDR-802 Plus مارک Vertina
دستگاه ۸ کانال XVR-3MP مدل VDR-802 Plus مارک Vertina
1,980,000 تومان
دستگاه ۸ کانال XVR-1080N مدل VDR-801 L مارک Vertina
دستگاه ۸ کانال XVR-1080N مدل VDR-801 L مارک Vertina
1,140,000 تومان
دستگاه ۴ کانال XVR-3MP مدل VDR-402A Plus مارک Vertina
دستگاه ۴ کانال XVR-3MP مدل VDR-402A Plus مارک Vertina
1,220,000 تومان
دستگاه ۴ کانال XVR-3MP مدل VDR-402 Plus مارک Vertina
دستگاه ۴ کانال XVR-3MP مدل VDR-402 Plus مارک Vertina
1,150,000 تومان
دوربین های RDS نمایش بیشتر
دوربین ۲٫۱ مگاپیکسل ۴ کاره مدل HXH221 مارک RDS
دوربین ۲٫۱ مگاپیکسل ۴ کاره مدل HXH221 مارک RDS
334,000 تومان
%10 دوربین ۲ مگاپیکسل ۴ کاره مدل HXR220-RJ4 مارک RDS
دوربین ۲ مگاپیکسل ۴ کاره مدل HXR220-RJ4 مارک RDS
330,000 297,000 تومان
دوربین ۲٫۱ مگاپیکسل ۴ کاره مدل HXT221 مارک RDS
دوربین ۲٫۱ مگاپیکسل ۴ کاره مدل HXT221 مارک RDS
241,000 تومان
دوربین ۲٫۱ مگاپیکسل ۴ کاره مدل HXR221 مارک RDS
دوربین ۲٫۱ مگاپیکسل ۴ کاره مدل HXR221 مارک RDS
241,000 تومان
دوربین ۲٫۱ مگاپیکسل ۴ کاره مدل HXD221 مارک RDS
دوربین ۲٫۱ مگاپیکسل ۴ کاره مدل HXD221 مارک RDS
199,000 تومان
دستگاه ۸ کانال AHD-960P مدل AVR-8108A-C1 مارک RDS
دستگاه ۸ کانال AHD-960P مدل AVR-8108A-C1 مارک RDS
تماس بگیرید
دستگاه ۳۲ کانال HDCVI-1080P مدل RDS-5432M مارک RDS
دستگاه ۳۲ کانال HDCVI-1080P مدل RDS-5432M مارک RDS
تماس بگیرید
دستگاه ۱۶کانال HDCVI-1080P مدل RDS-282M مارک RDS
دستگاه ۱۶کانال HDCVI-1080P مدل RDS-282M مارک RDS
تماس بگیرید
دستگاه ۴ کانال HDCVI-1080P مدل RDS-141M مارک RDS
دستگاه ۴ کانال HDCVI-1080P مدل RDS-141M مارک RDS
تماس بگیرید
دستگاه ۴ کانال HDCVI-1080P مدل RDS-131M مارک RDS
دستگاه ۴ کانال HDCVI-1080P مدل RDS-131M مارک RDS
تماس بگیرید