سیستم های اعلان حریق Sens نمایش بیشتر
ریموت اعلان حریق مدل RX-99 مارک Sens
ریموت اعلان حریق مدل RX-99 مارک Sens
12,600 تومان
شستی اعلان حریق قابل ریست مدل RC-100 مارک Sens
شستی اعلان حریق قابل ریست مدل RC-100 مارک Sens
32,000 تومان
آژیر فلاشر مدل RSE-91 مارک Sens
آژیر فلاشر مدل RSE-91 مارک Sens
51,000 تومان
آژیر ۲۴ ولت مدل RSF-90 مارک Sens
آژیر ۲۴ ولت مدل RSF-90 مارک Sens
45,000 تومان
دزدگیرهای اماکن نمایش بیشتر
ریموت Unix برای رسیورهای کرکره و ۳ رله مارک Silex
ریموت Unix برای رسیورهای کرکره و ۳ رله مارک Silex
56,000 تومان
ریموت دستگاه PD14 مدل Prime 315 مارک Silex
ریموت دستگاه PD14 مدل Prime 315 مارک Silex
50,000 تومان
ریموت دستگاه PD14 مدل Lenix 315 مارک Silex
ریموت دستگاه PD14 مدل Lenix 315 مارک Silex
65,000 تومان
ریموت دستگاه +SG7 مدل Lenix 433 مارک Silex
ریموت دستگاه +SG7 مدل Lenix 433 مارک Silex
65,000 تومان
دزدگیر اماکن سیم کارتی مدل +SG7 مارک Silex
دزدگیر اماکن سیم کارتی مدل +SG7 مارک Silex
1,145,000 تومان
دزدگیر اماکن با تلفن کننده خط ثابت مدل PD14 مارک Silex
دزدگیر اماکن با تلفن کننده خط ثابت مدل PD14 مارک Silex
695,000 تومان
دزدگیر اماکن بدون تلفن کننده مدل SL14 مارک Silex
دزدگیر اماکن بدون تلفن کننده مدل SL14 مارک Silex
398,000 تومان
دوربین های Turbo HD Vertina نمایش بیشتر
دوربین ۵ مگاپیکسل Turbo HD مدل VHC-5570 مارک Vertina
دوربین ۵ مگاپیکسل Turbo HD مدل VHC-5570 مارک Vertina
1,290,000 تومان
دوربین ۳۶۰ درجه ۵ مگاپیکسل Turbo HD مدل VHC-5540 مارک Vertina
دوربین ۳۶۰ درجه ۵ مگاپیکسل Turbo HD مدل VHC-5540 مارک Vertina
2,500,000 تومان
دوربین دام ۵ مگاپیکسل Turbo HD مدل VHC-5570 مارک Vertina
دوربین دام ۵ مگاپیکسل Turbo HD مدل VHC-5570 مارک Vertina
1,290,000 تومان
دوربین بالت ۵ مگاپیکسل Turbo HD مدل VHC-5530 مارک Vertina
دوربین بالت ۵ مگاپیکسل Turbo HD مدل VHC-5530 مارک Vertina
1,290,000 تومان
دوربین بالت ۵ مگاپیکسل Turbo HD مدل VHC-5522 مارک Vertina
دوربین بالت ۵ مگاپیکسل Turbo HD مدل VHC-5522 مارک Vertina
890,000 تومان
دوربین بالت ۵ مگاپیکسل Turbo HD مدل VHC-5521 مارک Vertina
دوربین بالت ۵ مگاپیکسل Turbo HD مدل VHC-5521 مارک Vertina
790,000 تومان
دوربین دام ۵ مگاپیکسل Turbo HD مدل VHC-5561 مارک Vertina
دوربین دام ۵ مگاپیکسل Turbo HD مدل VHC-5561 مارک Vertina
770,000 تومان
دوربین دام ۵ مگاپیکسل Turbo HD مدل VHC-5560 مارک Vertina
دوربین دام ۵ مگاپیکسل Turbo HD مدل VHC-5560 مارک Vertina
650,000 تومان
دوربین بالت ۵ مگاپیکسل Turbo HD مدل VHC-5520 مارک Vertina
دوربین بالت ۵ مگاپیکسل Turbo HD مدل VHC-5520 مارک Vertina
650,000 تومان
دوربین دام ۳ مگاپیکسل Turbo HD مدل VHC-6370 مارک Vertina
دوربین دام ۳ مگاپیکسل Turbo HD مدل VHC-6370 مارک Vertina
1,650,000 تومان
دستگاه Turbo HD Vertina نمایش بیشتر
دستگاه ۱۶ کانال Turbo HD-5MP مدل VDR-1605 FPlus مارک Vertina
دستگاه ۱۶ کانال Turbo HD-5MP مدل VDR-1605 FPlus مارک Vertina
5,350,000 تومان
دستگاه ۳۲ کانال Turbo HD-1080P مدل VDR-3202P4 مارک Vertina
دستگاه ۳۲ کانال Turbo HD-1080P مدل VDR-3202P4 مارک Vertina
14,000,000 تومان
دستگاه ۱۶ کانال Turbo HD-3MP مدل VDR-1605 Plus مارک Vertina
دستگاه ۱۶ کانال Turbo HD-3MP مدل VDR-1605 Plus مارک Vertina
4,300,000 تومان
دستگاه ۱۶ کانال Turbo HD-3MP مدل VDR-1602A Plus مارک Vertina
دستگاه ۱۶ کانال Turbo HD-3MP مدل VDR-1602A Plus مارک Vertina
3,750,000 تومان
دستگاه ۱۶ کانال Turbo HD-1080N مدل VDR-1601 L مارک Vertina
دستگاه ۱۶ کانال Turbo HD-1080N مدل VDR-1601 L مارک Vertina
2,200,000 تومان
دستگاه ۸ کانال Turbo HD-5MP مدل VDR-805 FPlus مارک Vertina
دستگاه ۸ کانال Turbo HD-5MP مدل VDR-805 FPlus مارک Vertina
2,900,000 تومان
دستگاه ۸ کانال Turbo HD-3MP مدل VDR-802A Plus مارک Vertina
دستگاه ۸ کانال Turbo HD-3MP مدل VDR-802A Plus مارک Vertina
2,100,000 تومان
دستگاه ۸ کانال Turbo HD-3MP مدل VDR-802 Plus مارک Vertina
دستگاه ۸ کانال Turbo HD-3MP مدل VDR-802 Plus مارک Vertina
1,980,000 تومان
دستگاه ۸ کانال Turbo HD – ۱۰۸۰N مدل VDR-801 L مارک Vertina
دستگاه ۸ کانال Turbo HD – ۱۰۸۰N مدل VDR-801 L مارک Vertina
1,140,000 تومان
دستگاه ۴ کانال Turbo HD -3MP مدل VDR-402A Plus مارک Vertina
دستگاه ۴ کانال Turbo HD -3MP مدل VDR-402A Plus مارک Vertina
1,220,000 تومان
دوربین های RDS نمایش بیشتر
دوربین ۲٫۱ مگاپیکسل ۴ کاره مدل HXH221 مارک RDS
دوربین ۲٫۱ مگاپیکسل ۴ کاره مدل HXH221 مارک RDS
367,000 تومان
دوربین ۲ مگاپیکسل ۴ کاره مدل HXR220-RJ4 مارک RDS
دوربین ۲ مگاپیکسل ۴ کاره مدل HXR220-RJ4 مارک RDS
363,000 تومان
دوربین ۲٫۱ مگاپیکسل ۴ کاره مدل HXT221 مارک RDS
دوربین ۲٫۱ مگاپیکسل ۴ کاره مدل HXT221 مارک RDS
265,000 تومان
دوربین بالت ۲٫۱ مگاپیکسل ۴ کاره مدل HXR221 مارک RDS
دوربین بالت ۲٫۱ مگاپیکسل ۴ کاره مدل HXR221 مارک RDS
265,000 تومان
دوربین دام ۲٫۱ مگاپیکسل ۴ کاره مدل HXD221 مارک RDS
دوربین دام ۲٫۱ مگاپیکسل ۴ کاره مدل HXD221 مارک RDS
219,000 تومان
دستگاه ۸ کانال AHD-960P مدل AVR-8108A-C1 مارک RDS
دستگاه ۸ کانال AHD-960P مدل AVR-8108A-C1 مارک RDS
تماس بگیرید
دستگاه ۳۲ کانال HDCVI-1080P مدل RDS-5432M مارک RDS
دستگاه ۳۲ کانال HDCVI-1080P مدل RDS-5432M مارک RDS
تماس بگیرید
دستگاه ۱۶کانال HDCVI-1080P مدل RDS-282M مارک RDS
دستگاه ۱۶کانال HDCVI-1080P مدل RDS-282M مارک RDS
تماس بگیرید
دستگاه ۴ کانال HDCVI-1080P مدل RDS-141M مارک RDS
دستگاه ۴ کانال HDCVI-1080P مدل RDS-141M مارک RDS
تماس بگیرید
دستگاه ۴ کانال HDCVI-1080P مدل RDS-131M مارک RDS
دستگاه ۴ کانال HDCVI-1080P مدل RDS-131M مارک RDS
تماس بگیرید